FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU
ZAKUPIONEGO NA ODLEGŁOŚĆ ( klient detaliczny )
(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)
Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):
Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:
, Polska
i zwracam wymienione poniżej towary.

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie sklepu internetowego oraz w wyżej wymienionej ustawie.

3. Zwracany przeze mnie towar nie był używany.
Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................
Zwracane towary:
Nazwa Ilość Cena brutto
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Właściciel rachunku: .................................................................................................................
Wyrażam chęć zamiany na produkt o symbolu: .................................................................................................................
miejscowość i data podpis klienta
Adres do zwrotu towaru :

Wola Mielecka 367A

Polska